Home

 

Presentacion

Patrimonio

Infraestructuras

Urbanismo

Rural

Medio ambiente

 

 

Aurkezpena

Ondarea

Azpiegiturak

Hirigintza

Landa-ingurunea

Ingurugiroa

 

 

  Mutrikuko portua

Mutrikuko portuaren zabalpena

Inpaktua:

C

Kokapena:

Mutrikuko portua.

Behaketa:

Portuaren zabalpena.

Kontrako argudioak:

Mutrikuko portu historikoa babestea.

Itsasoari begirako herri baten paisaia babestea.

Kostaldeko paisaia babestea itsasertzeko azpiegitura berriek paisaian eragiten duten inpaktutik.

Kirol-portuan aurreikusten diren 330 ontzietatik, gehienak ez lirateke izango, seguruenera ere, eskualdeko jendearenak.

Ez da errentagarria arrantzako portu bat bi arrantzontziren zerbitzurako izatea (eta ez da uste etorkizunean arrantzontzi gehiago izango direnik) eta are gutxiago 15 ontzi sartu ahal izateko handitzea.

Kabotaje txikiko portua egiteak ez dirudi ideia ona, litekeena baita oso bezerorik ez izatea.

Hondartza bati eragiten dio (kai-muturrak nagusituko lirateke ikuspegian).

Mutrikuko biztanleen zati bat eta talde ekologistak proiektuaren aurka daude.

Aldeko argudioak:

Aldeko argudioak: Hondartzak azalera handiagoa luke.

Eusko Jaurlaritzak eta Mutrikuko Udalak zuzentzen dute proiektua.

Energia elektrikoa sortzeko olatuen indarra baliatuko duen zentral bat gehitu diote proiektuari. Espero izatekoa da gehitze hori “makillaje ekologikoa” baino zerbait gehiago izatea.

Edozein azpiegiturak, honek barne, itxaropenak eta aukerak sortzen ditu, eta gauzatzen ez bada, galdu egingo dira.

Kirol-portuak jendea eta zerbitzuak ekar ditzake herrira.

Arrantzako azpiegitura batek azken aldi honetan oso makal dabilen sektore bat suspertzen lagun dezake.

Irudia:

Irudia: 3D ortoargazkia (Gipuzkoako Foru Aldundia). Mutriku, portua handitu aurretik.


© ingeba. Todos los derechos reservados. © ingeba. Eskubide guztiak gorderik.

Véase el condicionado de esta sección