SARRERA / INTRODUCCIÓN

Joko hau Gipuzkoako geografiarekin zerikusia duten 100 galderak osatzen dute. Hainbat modu daude jokoan aurrera egiteko: jokalari bakoitzaren jakinduria, Interneten kontsulta egitea edo gutxi gorabeherako erantzuna ematea.

Dena dela, ezin gauzak hain erraz jarri: galdera bati okerreko erantzuna ematen zaion bakoitzean, 20 galdera atzera egin beharko da jokoan. Zorte on!

Bai, Si, Yes, Oui Conecta los altavoces / Conecta los altavoces Ez, No, Non

El presente juego está formado por 100 preguntas relacionadas con aspectos geográficos de Gipuzkoa. Los conocimientos de cada jugador/a, la consulta en internet o el simple tanteo permitirán avanzar en el juego.

Ahora bien. No todo va a ser tan fácil: cada pregunta contestada erróneamente supondrá retroceder en el juego hasta 20 preguntas. ¡Suerte!

Jokatu / Jugar