Geografia de Guipuzcoa

Geografía de Guipúzcoa

Serapio Mugica Zufiria (1854-1941)


 

Home Klasikoak
 

Geografia de

Guipúzcoa (1918)

Aurkezpena - Introduc.
Serapio Mugica
Situacion
Orografía
Hidrografia
Ibaiak-rios
Geologia
Meatzeak-Minas
Urak-Aguas
Kobak-Cuevas
Klima-Clima
Biogeografia
Biztanleria-Población
Administrazioa
Milizia-Milicia
Itsasoa - Mar
Eliza-Iglesia
Justiziagintza-Justicia
Irakaskuntza-Enseñanza
Osasuna-Sanidad
Nekazaritza-Agricultura
Industria
Komunikazioak-Comunicaciones
Ohiturak-Costumbres
Historia

Donostia

San Sebastián

Barruti judiziala-Judicial
Historia
Deskripcioa-Descripción
Serbitzuak-Servicios
Erligioa-Religión
Osasuna-Sanidad
Administrazioa.
Kultura-Cultura
Komunikazioak-Comunicaciones
Ekonomia-Economia
Festak-Fiestas
Udaldia - Veraneo
Udala-Ayuntamiento
Donostiarrak
 
Aduna
Alza
Astigarraga
Fuenterrabia
Hernani
Irun
Lezo
Orio
Oyarzun
Pasajes
Renteria
Urnieta
Usurbil
Azpeitia
Barruti judiziala-Judicial
Azpeitia
Aizarnazabal
Astigarreta
Aya
Azcoitia
Beizama
Cegama
Cerain
Cestona
Deva
Ezquioga
Gaviria
Goyaz
Guetaria
Ichaso
Mutiloa
Ormaiztegui
Regil
Segura
Vidania
Zarauz
Zumaya
Tolosa
Barruti Judiziala-Judicial
Tolosa
Albacisqueta
Albiztur
Alegria de Oria
Alquiza
Alzaga
Alzo
Amezqueta
Andoain
Anoeta
Arama
Asteasu
Ataun
Baliarrain
Beasain
Belaunza
Berastegui
Berrobi
Cizurquil
Elduayen
Gainza
Gaztelu
Hernialde
Ibarra
Icazgeguieta
Idiazabal
Irura
Isasondo
Larraul
Lazcano
Leaburu
Legorreta
Lizarza
Olaberria
Oreja
Orendain
Villabona
Villafranca
Zaldivia
Bergara
Barruti judiziala-Judicial
Vergara
Anzuola
Arechavaleta
Eibar
Elgoibar
Elgueta
Escoriaza
Legazpia
Mondragon
Motrico
Oñate
Placencia
Salinas de Leniz
Villarreal de Urrechu
Zumaraga
 
Epilogo
Adicion
 
 
 

Geografia de Guipuzcoa / Serapio Mugica

Azala / Cubierta

Geografia de Guipuzcoa / Serapio Mugica

Portada

Alberto Martín Kataluniako argitaletxeak Geografía General del País Vasco-navarro izeneko obra argitaratu zuen 1915-1921 urte-tartean, Francesc Carreras i Candi-ren zuzendaritzapean burutu zena.

Sei liburuki ditu: Provincia de Navarra (1. eta 2. aleak), Julio Atadill-ek idatziak; Provincia de Vizcaya (3. alea), Karmelo Etxegaraik egina; Provincia de Álava (4. alea), Vicente Verak erredaktatua; Provincia de Guipúzcoa (5. alea), Serapio Mujikaren kargu utzia; eta País Vasco-navarro (6. alea).

Obran argitaratze-datarik azaltzen ez bada ere, Serapio Mujikak 1917. urte inguruan idatzi zuen bere liburukia, testuak berak zeharka aditzera ematen duenez.

Francesc Carreras i Candi (Bartzelona, 1862–1937) eruditu katalanak geografia- eta historia-obra batzuk zuzendu zituen XX. mendearen hasieran. Haien artean: Geografía General de Catalunya, Geografía General del Reino de Valencia eta Geografía General del Reino de Galicia; baita Geografía General del País Vasco-navarro ere.

Edizio elektroniko honetara, Juan Antonio Sáezen ardurapean, testu osoa ekarri dugu, baita taula guztiak eta argazki gehienak ere.

Esker onak: Serapio Mujikaren familiari, eta bereziki Jose I. Mujikari, edizio elektroniko hau egiteko baimena emateagatik.

La editorial catalana Alberto Martín publicó entre los años 1915 y 1921 una obra titulada Geografía General del País Vasco-navarro, realizada bajo la dirección de Francesc Carreras i Candi.

Consta de seis volúmenes: Provincia de Navarra (Volúmenes 1 y 2), escritos por Julio Atadill; Provincia de Vizcaya (vol. 3), obra de Carmelo Etxegaray; Provincia de Álava (vol. 4), redactado por Vicente Vera; Provincia de Guipúzcoa (vol. 5), encargado a Serapio Múgica y País Vasco-navarro (vol. 6).

Aún cuando la obra no dispone de fecha de publicación (lo fue hacia 1918), Serapio Múgica escribió su volumen, según se deduce indirectamente del propio texto en 1917.

Francesc Carreras i Candi  (Barcelona, 1862 – 1937) fue un erudito catalán que a principios del siglo XX dirigió diversas obras de carácter geográfico e histórico. Entre ellas: Geografía General de Catalunya, Geografía General del Reino de Valencia y Geografía General del Reino de Galicia, además de la Geografía General del País Vasco-navarro.

En la presente edición electrónica, a cargo de Juan Antonio Sáez, se ha reproducido el texto íntegro, todas las tablas y la mayor parte de las fotografías.

Agradecimientos: A la familia de Serapio Múgica y en especial a José I. Múgica, por autorizar la presente edición electrónica.

  Home Pagina siguiente

Babeslea

Gipuzkoako Foru Aldundia

Patrocina

Diputación Foral de Gipuzkoa

 


 

© Texto: Herederos de Serapio Múgica. ©  Edición electrónica: Juan Antonio Saez, 2006-2007

Reservados todos los derechos